Betónové žumpy

Naše betónové žumpy naplnia očakávania používateľov, ako aj normy stanovené predpismi.

Ako môžeme zaistiť odolnosť nádrže?

Získame ju prostredníctvom vhodnej konštrukcie a kvality spracovania:

Steny nádrže sú vystužené hrubou oceľovou výstužou.

V betóne, ktorý sa používa na výrobu žumpy je minerálny agregát, ako aj HYDROBET - chemická látka, ktorá poskytuje vodotesné vlastnosti betónu.

Pre ešte vyššiu tesnosť, sa pokrývajú steny nádrže vrstvou Abizolu alebo Izolbetu

V závislosti na ročnom období, v ktorom vyrábame nádrže, použiívame rôzne triedy betónu, triedu betónu od B-25 do B-35 (na vyžiadanie B40-B45).

Betón vibrujeme dostatočne dlho, aby odstrániť všetky druhy štrbín a väčšinu vzduchových bublín.

.

Jednokomorové žumpy

Betónové žumpy jednokomorové

01

Kapacita
(s dnom a krytom)

Rozmery
v metroch

Cena

2.000l

1,10 x 2,40 x 1,10

Cena betónovej žumpy je podmienená regiónom a cenou iných spoločností.

Zaručujeme
 
najnižšie ceny !!!

3.000l

1,72 x 1,72 x 1,60

4.000l

2,00 x 2,40 x 1,10

5.000l

2,00 x 2,40 x 1,45

6.000l

2,00 x 2,40 x 1,60

7.000l

2,00 x 2,40 x 1,95

8.000l

2,40 x 3,00 x 1,50

9.000l

2,40 x 3,00 x 1,60

10.000l

2,40 x 3,00 x 1,85

10.000l

2,40 x 3,50 x 1,55

11.000l

2,40 x 3,00 x 1,95

12.000l

2,40 x 3,50 x 1,85

Jednokomorové žumpy
zapojené do radu

Žumpy zapojené
do radu

02

Kapacita
(s dnom a krytom)

Rozmery
v metroch

Cena

3.000l

1,72 x 1,72 x 1,60

Cena betónovej žumpy je podmienená regiónom a cenou iných spoločností.

Zaručujeme
 
najnižšie ceny !!!


4.000l

2,40 x 2,00 x 1,10

5.000l

2,40 x 2,00 x 1,40

6.000l

2,40 x 2,30 x 1,50

7.000l

2,40 x 2,30 x 1,70

8.000l

2,40 x 2,30 x 1,95

Dvojkomorové žumpy

Žumpy betónové
Dvojkomorové

03

Kapacita
(s dnom a krytom)

Rozmery
v metroch

Cena

6.000l

2,20 x 12,40 x 1,60
Cena betónovej žumpy je podmienená regiónom a cenou iných spoločností.

Zaručujeme
 
najnižšie ceny !!!


7.000l

2,00 x 2,40 x 1,95

8.000l

2,40 x 3,00 x 1,50

9.000l

2,40 x 3,00 x 1,60

10.000l

2,40 x 3,00 x 1,85

10.000l

2,40 x 3,50 x 1,55

11.000l

2,40 x 3,00 x 1,95

12.000l

2,40 x 3,50 x 1,85

Kombinované nádrže

pokiaľ máte málo
miesta na montáž

04

Rozmery (v cm) dĺžka, šírka, výška,

Hrúbka steny v cm

Cena

350x110x172

10


400x120x174

10

550x130x160

10

autokanály

05

Rozmery (v cm) dĺžka, šírka, výška,

Cena

240x200x205


320x170x200

vodomerné
šachty

06

Výber správnej nádrže je zárukou, že pri použití po mnoho rokov, betónová žumpa nebude spôsobovať problémy a nebude mať za následok znečistenie pôdy, a teda - nebude generovať dodatočné náklady.

Pozrite sa na našu ponuku betónových nádrží !!!

Neviete akú žumpu vybrať?

VOLAJTE NÁM !

Naše kanály sú ideálne pre domácnosť a v automobilových dielňach.

Kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie...

Naše betónové septiky sú ideálne pre domácnosti i väčšie objekty.

Kontaktujte prosím
naše obchodné oddelenie...

TESNÝ
PRIECHOD

07

V našich betónových nádržiach počas výrobného procesu sa vykonáva tesný priechod, kvôli čomu je pripojenie žumpy ku kanalizácii, je jednoduché, pohodlné a rýchle.


Už nemusíte zavolať inštalatéra, žumpy značky BETONEX sú vybavené trubkou 160 vyrobenou z PVC, ktorá spája kanalizačné siete pomocou škrtidla.


Inštalatér je zbytočný pri tejto montáži!

dokumentácia
nádrží

08

Veľmi dôležitým faktorom, ktorý musíte vziať do úvahy pri nákupe žumpy sú konkrétne informácie od výrobcu, pokiaľ má súbor dokumentov pre legalizáciu pôvodu a účelu nádrže z betónu, takže bude používanie úplne bezpečne a bezproblémové z hľadiska stavebného dozoru.

Výrobca nemôže vyrábať betónové žumpy bez povolenia a potom ich predávať, hoci praxe vieme, že niektoré spoločnosti práve takto fungujú.

Toto je v rozpore s miestnymi stavebnými zákonmi platnými v našej krajine!

Každá vyrobená betónová žumpa by mala mať:

ITB schválenie, hygienický atest, certifikát PN-EN, vyhlásenie o zhode a aby sa uľahčilo plánovanie výstavby - katalógovú kartu.

najniższe ceny
szamb betonowych

Kombinované nádrže Vodomerné šachty Betónové autokanály Betónové nádrže

Vyberte kvalitu firmy BETONEX

00 48 500 591 100 P.P.H.U. BETONEX Wielogóra ul. Stawna 2 26-660 Jedlińsk tel. 00 48 505 681 505 e-mail: betonexbiuro@wp.pl s nami kontakt

betónové nádrže >
kombinované nádrže >
vodomerné šachty >
autokanály >

www.zumpybetonove.com

ZÁRUKA najnižšej ceny v regióne !

VOLAJTE do nášho zákazníckeho servisu !

Líder
vo výrobe
žump

betónových

POLAND

Vyberte kvalitu firmy BETONEX

logis-radom-a.jpg

Betónové nádrže
Pozri ponuku nádrží

Kombinované nádrže
Pozri ponuku kombinovaných nádrží

Betónové autokanály
Najlepšia kvalita betónu

Vodomerné šachty
Chráňte svoj vodomer

okregowa-stacja-kontroli-pojazdow-radom-a.jpg

BETONEX
Tvoja značka
Pár slov o našej spoločnosti

PREPRAVA A MONTÁŽ

PREPRAVA ŽÚMP
Zabezpečujeme lacnú
kombinovanú prepravu nádrží


MONTÁŽ NÁDRŽÍ
Zabezpečujeme bezplatnú
odbornú montáž žumpy


Oblasť pôsobenia
Pôsobíme na území celej
Európskej únie, máme moderný logistický systém

DÔLEŽITÉ

TESNÝ PRIECHOD
Moderné technologické
riešenia


DOKUMENTÁCIA
Máme všetky potrebné
doklady


ZÁRUKA
Ako máloktorý výrobca
poskytujeme 5 rokov záruky
na naše betónové nádrže

5 rokov záruky na žumpu

Pripojte
svoju nádrž

tesný priechod

Výrobca betónových nádrží

tel. 00 48 505 681 505
tel. 00 48 500 591 100
e-mail: betonexbiuro@wp.pl

VITAJTE

GALÉRIA

KONTAKT